Jak dzielimy czasowniki francuskie
(czyli o podziale na grupy...)

 

grupa I grupa II

grupa III

–er –ir –er –ir –oir –re
marcher
finir
aller
sortir
avoir
être

czasowniki regularne

czasowniki nieregularne

 

Do grupy I należą czasowniki zakończone w bezokoliczniku czasu teraźniejszego na –er. Jedynie czasownik aller (choć posiada końcówkę –er) należy do grupy III.
 
Grupę II tworzą czasowniki zakończone w bezokoliczniku czasu teraźniejszego na –ir oraz posiadające w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego trybu orzekającego wrostek –iss–
 
W grupie III znajdują się wszystkie pozostałe czasowniki francuskie, a więc:
aller (jako jedyny zakończony na –er)
zakończone w bezokoliczniku czasu teraźniejszego na –ir, ale nieposiadające wrostka –iss– w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego trybu orzekającego,
zakończone w bezokoliczniku czasu teraźniejszego na –oir,
zakończone w bezokoliczniku czasu teraźniejszego na –re.